Salmeron i Fernández, Joan Carles

Transport multimodal i autopista ferroviària. La nova era de la logística terrestre

El concepte d’autopista ferroviària va néixer a mitjan segle XX amb l’objectiu de combinar les potencialitats del ferrocarril i el camió en el transport terrestre de mercaderies. Al llarg de les dècades, les particulars condicions de la xarxa ferroviària europea han determinat l’evolució del (...)