Salmerón Fernández, Joan Carles

Tramvies 2017. La mobilitat urbana del segle XXI

La Conferència Tramvia-Ciutat, celebrada durant el mes de març de 2017 a Barcelona, va reunir veus representants de les ciutats de Bordeaux, Zaragoza, Berlín, Sydney, Florència i Amsterdam, que van exposar la seva exitosa experiència en matèria tramviària. Aquest llibre, que repassa el passat, (...)

Terminals ferroviàries i multimodals. Els ramals industrials i el transport de mercaderies a Catalunya

La potenciación del transporte ferroviario de mercancías ha sido uno de los grandes anhelos de la industria y las instituciones catalanas que, actualmente, tratan de aprovechar las sinergias generadas por los grandes proyectos diseñados desde Europa. El funcionamiento de las cadenas logísticas solo (...)