Planas Badenas, Josefina

Manuscrits il luminats "La tardor de l'Edat Mitjana i els inicis del Renaixement"

L’interès d’aquesta recopilació d’estudis recau en el fet d’analitzar l’elaboració del llibre miniat durant un període cronològic, que inclou les darreres manifestacions gòtiques i els primers còdexs elaborats, d’acord amb les pautes formals del Renaixement. La línia divisòria que separa els dos (...)
Categoría: Arte